استفاده از فضا نگهدارنده های ارتودنسی

استفاده از فضا نگهدارنده های ارتودنسی
مدیر
استفاده از فضا نگهدارنده های ارتودنسی

استفاده از فضا نگهدارنده های ارتودنسی

در بسیاری از موارد، زودتر از دست رفتن دندان های شیری در اثر پوسیدگی و ابثه های دندانی در سنین قبل از رویش دندان دائمی جایگزین می تواند منجر به حرکت دندان های مجاور به فضای دندان شیری از دست رفته شده و فضای دندان جایگزین را اشغال نماید.

در این ویدیو نحوه استفاده از فضا نگهدارنده های ارتودنسی در درمان بیمار را مشاهده می کنید.