بریس یا براکت چیست؟

بریس یا براکت چیست؟
مدیر
بریس یا براکت

بریس یا براکت چیست؟

ارتودنسی را می‌توان با انواع مختلفی از وسایل انجام داد که اکثر مردم به آن بریس  یا براکت می‌گویند.

بریس یا براکت

ارتودنسی ساده را می‌توان با یک بریس متحرک (صفحه‌ای که می‌توان آن را برای تمیز کردن بیرون آورد) انجام داد. بریس متحرک دارای سیم‌ها و فنرهای ظریفی است که با فشار ملایم دندان‌ها را حرکت می‌دهند.

اغلب اوقات دندان‌ها باید با دقت بیشتری نسبت به زمانی که از بریس متحرک استفاده می‌شود جابه‌جا شوند. بنابراین، از بریس ثابت استفاده می‌شود. بریس ثابت دارای براکت‌ها و نوارهایی است که موقتاً به دندان‌ها می‌چسبند. یک سیم انعطاف‌پذیر همۀ براکت‌ها را به هم متصل کرده و امکان جابجایی دندان‌ها را فراهم می‌کند. شما نمی‌توانید خودتان دستگاه را بیرون بیاورید، بنابراین، به آن دستگاه ثابت می‌گویند.