ارتودنسی در بزرگسالی به چه صورت انجام می شود ؟

ارتودنسی در بزرگسالی به چه صورت انجام می شود ؟
مدیر

بیماری تحلیل لثه و استخوان، وجود دندان های عصب کشی شده دارای روکش و ترمیم های وسیع دندانی و یا حتی دیابت نیز مانع از انجام ارتودنسی در میان بزرگسالان نیست. اصلاح به هم ریختگی دندانی بزرگسالان که ناهنجاری فکی نداشتهباشند در هر سنی بدون عمل جراحی و با ارتودنسی امکان پذیر می باشد . ناهنجاری های فکی در بزرگسالانی که رشد در آن ها متوقف شده است، باید به همراه جراحی فک و صورت انجام شود.