درمان به وسیله ی ارتودنسی چقدر طول خواهد کشید؟

درمان به وسیله ی ارتودنسی چقدر طول خواهد کشید؟
مدیر

مدت زمان درمان ارتودنسی به شدت ناهنجاری دندان و فک ،سن بیمار ،نوع ارتودنسی ، همکاری بیمار ، کشیدن یا نکشیدن دندان و … بستگی دارد اما به طور متوسط حدودا بین ۱۵ تا ۲۴ ماه زمان برای ارتودنسی ثابت نیاز است .مدت زمان درمان ارتودنسی متحرک معمولا کوتاه تر از ارتودنسی ثابت است.