شرایط اقساطی شما به چه صورت می باشد ؟

شرایط اقساطی شما به چه صورت می باشد ؟
مدیر

هزینه درمان ارتودنسی شما با توجه به شرایط فیزیکی دندان ها و فک ، متدی که برای درمان انتخاب می شود متفاوت خواهد بود ، از این مبلغ ۱/۳ به صورت پیش پرداخت و بقیه به صورت اقساط می باشد .