قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۷

قبل و بعد ارتودنسی - نمونه ارتودنسی ثابت شماره 7

جزئیات ارتودنسی

  • تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۶
  • دکتر نیما بنی اسد
  • مشکل بیمار نامرتبی شدید دندان
  • نوع ارتودنسی ارتودنسی ثابت و استفاده از دستگاه hyrax
  • طول دوره درمان 24 ماه
  • دسته بندی ارتودنسی ثابت

درباره این مراجعه کننده