ارتودنسی و جراحی بینی (راینوپلاستی)

ارتودنسی و جراحی بینی کدام یک زودتر انجام شود؟

افرادی که به دنبال ارتودنسی و جراحی بینی هستند، به این سوال بر می خورند که ابتدا باید ارتودنسی را انجام داد یا جراحی بینی و کدامیک مقدم بر دیگری است و باید کدام را زودتر دیگری انجام داد.

ارتودنسی و جراحی بینی

در ارتودنسی با حرکت دندان ها و در بعضی موارد فک، اصلاح طرح لبخند، فرم و مکان لب ها و همچنین نیمرخ صورت چهره فرد تحت تاثیر قرار گرفته،

بنابراین درمان ارتودنسی در اولویت قرار می گیرد.

متخصصان ارتودنسی و جراحان بینی بر این باورند که بهتر است .

عمل جراحی زیبایی بینی پس از درمان ارتودنسی انجام شود.

بدین معنی که ابتدا با اصلاح دندان ها شروع و پس از پایان درمان ارتودنسی با خیالی راحت اقدام به عمل جراحی زیبایی بینی کنید.

اگر ابتدا جراحی بینی انجام شود و سپس درمان ارتودنسی آغاز گردد،

براکت های دندان ها به بینی و صورت فشار وارد کرده و ممکن است مسائلی را بوجود آورند.