قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره 11

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۱۱

بیمار خانم ۱۴ ساله با شکایت از نهفتگی عمقی دندان نیش ( کانین) بالا سمت راست در کام و باقی ماندن دندان نیش شیری که به دلیل موقعیت دندان و تماس با ریشه های دندان میانی و کناری بالا سمت راست احتمال تحلیل ریشه آنها وجود داشت.
مشاهده جزئیات
قبل و بعد ارتودنسی - نمونه ارتودنسی ثابت شماره 10

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۱۰

بیمار ۱۱ ساله با شکایت از بیرون زدگی شدید دندان های فک بالا و عقب بودن فک پایین (کلاس II اسکلتی) به همراه نامرتبی شدید دندان های فک بالا و پایین
مشاهده جزئیات
قبل و بعد ارتودنسی - نمونه ارتودنسی ثابت شماره 9

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۹

بیمار ۲۳ ساله با مشکل class III (عقب بودن فک بالا) و ناقرینگی و انحراف فک بالا و پایین به سمت چپ و نامرتبی شدید دندان های فک پایین
مشاهده جزئیات
قبل و بعد ارتودنسی - نمونه ارتودنسی ثابت شماره 8

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۸

بیمار ۱۷ ساله با پروتروژن (بیرونزدگی) شدید دندان های بالا و پایین، تمایل به اپن بایت
مشاهده جزئیات
قبل و بعد ارتودنسی - نمونه ارتودنسی ثابت شماره 7

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۷

بیمار ۱۹ ساله با نامرتبی شدید دندان های بالا و پایین و تنگی قوس فک بالا به همراه رابطه دندانی کلاس III
مشاهده جزئیات
قبل و بعد ارتودنسی - نمونه ارتودنسی ثابت شماره 6

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۶

کشیدن دو دندان پره مولر اول بالا و بدون کشیدن دندان از فک پایین و جلو آوردن دندانهای خلفی
مشاهده جزئیات
قبل و بعد ارتودنسی - نمونه ارتودنسی ثابت شماره 5

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۵

ارتودنسی ثابت به علت نامرتبی دندان ها بدون کشیدن دندان
مشاهده جزئیات
قبل و بعد ارتودنسی - نمونه ارتودنسی ثابت شماره 4

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۴

ارتودنسی ثابت در بیمار کلاس III کاذب بدون جراحی
مشاهده جزئیات
قبل و بعد ارتودنسی - نمونه ارتودنسی ثابت شماره 2

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۲

بستن فضاهای اضافه در فک بالا و پایین و جایگزینی مولر دوم به جای مولر اول
مشاهده جزئیات
قبل و بعد ارتودنسی - نمونه ارتودنسی ثابت شماره 1

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۱

ارتودنسی ثابت همراه با کشیدن ۴ دندان پره مولر اول
مشاهده جزئیات