بهترین زمان برای کشیدن دندان عقل

کشیدن دندان عقل آیا باید دندان عقلی را که به شما دردی تحمیل نمی کند، کشید؟ دندان های عقلی که باعث بروز شکایتی نمی شوند، اغلب برای جلوگیری از ایجاد مسائلی در آینده کشیده می شوند.

با این حال، در صورت کشیدن دندان های عقل، عوارضی مانند عفونت زخم و آسیب عصبی ممکن است ایجاد گردد. این عوارض منجر به کاهش کیفیت زندگی افراد می شود. آیا شما یکی از دندان های عقلتان را کشیده اید یا هنوز آن را در دهان خود دارید؟ دکتر حسین قائمی نیا نشان داده است که چه مواردی را باید برای هر فرد در کشیدن دندان عقل بررسی نمود.

کشیدن دندان عقل یا نکشیدن آن؟

هر بیمار باید به صورت جداگانه برای وجود خطر این عوارض بررسی گردد. از یک سو، مداخله جراحی با خطر عوارضی مانند عفونت زخم و آسیب به عصب حسی لب و چانه همراه است، از سوی دیگر، نکشیدن دندان عقل سالم، ممکن است در نهایت به آسیب بیشتر به دندان های مجاور منجر شود.

عوامل خطر

یکی از عوارض مکرر پس از برداشتن دندان عقل، عفونت است. افرادی که ۲۶ سال یا بیشتر سن دارند و زنان، بیشتر از عفونت رنج می برند، اما به نظر می رسد که سیگار کشیدن نیز یکی از عوامل خطر است. او همچنین تاثیر شستشوی حفره ی حاصل از کشیدن دندان عقل را با آب شیر، بررسی کرد. نتیجه ی این بررسی نشان داد که در مقایسه با سایر گزینه ها، مانند آنتی بیوتیک ها، شستشو با آب شیر یک روش نسبتا ارزان و ساده برای جلوگیری از عفونت پس از کشیدن دندان عقل است. بیماران نیز می توانند این کار را در خانه انجام دهند.

دسته بندی ها
مقالات