لکه های سفید ( White Spot ) در حین درمان ارتودنسی

لکه های سفید ( White Spot ) در حین درمان ارتودنسی
مدیر
لکه های سفید ( White Spot ) در حین درمان ارتودنسی

لکه های سفید ( White Spot ) در حین درمان ارتودنسی

یکی از عواقب عدم رعایت بهداشت در حین درمان ارتودنسی اتفاق می افتد لکه های سفید مینایی است . این لکه ها پوسیدگی های اولیه کینای دندان می باشد که به دلیل عدم تمیز شدن صحیح اطراف براکت ها ایجاد می شود . و تا قبل از ایجاد حفره و از دست رفتن یک پارچگی سطحی مینا با رعایت بهداشت مناسب و استفاده از دهان شویه های حوای فلوراید با غلظت کم قابل متوقف کردن می باشد . چنانچه در پایان درپایان ارتودنسی پس از برداشتن براکت نین لکه هایی روی دندان های خود مشاهده نمودید به صورت معمول با رعایت بهداشت طی شش ماه اول قابل بر طرف شدن می باشد .

افزایش حجم لثه در طول دوره ارتودنسی علل مختلفی می تواند داشته باشد که مهمترین و شایع ترین آنها التهاب لثه به دلیل تجمع پلاک دندان در اطرف برکامت ها می باشد . و با رعایت بهداشت عالی تا حد بسیار زیادی قابل بر طرف شدن است .