مراقبت های دندانی کودکان

مراقبت های دندانی کودکان
مدیر
مراقبت های دندانی کودکان

مراقبت های دندانی کودکان

مراقبت های دندانی کودکان

  • مراقبت های دندانی کودکان معمولاً از شش ماهگی با اغاز رشد دندان های شیری آغاز میشود. از حدود شش ماهگی شروع استفاده از مسواک انگشتی توصیه میشود.
  • تغذیه صحیح کودک شامل کم کردن مصرف شیرینی، شکلات، بستنی و ترشی اغاز میشود.
  • توصیه میشود به کودک در زمان خواب شبانه شیر داده نشود.
  • قطره آهن دندان های را سیاه و پوسیده میکند پس باید حتما ته دهان چکیده شود.
  • بهتر است پس ز مصرف قطره آهن حتما غذا به بچه داده شود(نوشیدن آب کافی نیست).
  • از سه سالگی اولین چکاپ دندانی کودکان آغاز شود.
  • فلوراید تراپی در صورت وجود پوسیدگی زیاد از سه سالگی آغاز میشود.
  • استفاده از نخ دندان توصیه میشود( مخصوصا بین دندان های آسیا کودک).
  • حذف ریزه خواری و قرار دادن سبزیجات در غذای بچه ها.