نخ دندان

برخی افراد پس از مسواک کردن دندانها، نخ دندان میکشند. برخی معتقدند این حرکت مانند این است که ابتدا دستهایتان را بشویید و سپس زیر ناخنهایتان را تمیز کنید!

این کار اشتباه است چون همه آلودگیهای زیر ناخن دوباره به دست منتقل میشوند، در مورد دندان نیز به همین صورت است. برخی افراد که پس از مسواک، نخ دندان میکشند، نظرشان این است که اگر ابتدا نخ دندان بکشند، سپس مسواک بزنند، هنگام مسواک زدن پلاکها وارد فواصل بین دندانها میشوند و در آنجا تکثیر شده و موجب پوسیدگی میگردند.

بنابراین چه باید کرد: پس از مسواک زدن نخ دندان بکشیم یا پیش از آن؟

دلیل این که باید مسواک بزنیم و نخ دندان بکشیم این است که هر مرتبه که مواد کربوهیدرات قابل تخمیر میخوریم و مینوشیم، باکتریهایی که در دهان ما زندگی میکنند، رشد و تکثیر می یابند و در دندانهای ما خانه میسازند. محصولات جانبی این واکنشها به دندانهای ما آسیب وارد میکند. بهترین راه برای مقابله با پلاک، بهم ریختن و نابود کردن کلونی آنها در دندانها است. زمانی که باکتریها در دهان شناور هستند، آسیبی برای دندانها ایجاد نمیکنند بلکه تنها زمانی که به سطح دندانها چسبیده اند، لایه ای روی دندانها تشکیل میدهند و به آنها صدمه میزنند. با استفاده از مسواک و نخ دندان، موقتا این باکتریهای روی دندانها و خط لثه را از بین میبرید، اما آنها دوباره به تدریج به کار خود ادامه میدهند و شما دوباره مسواک میزنید تا آنها را از بین ببرید.

مادامی که کلونی باکتریهایی را که بین دندانها زندگی میکنند تخریب میکنید، آنها نمیتوانند پوسیدگی ایجاد کنند. زمانی که نخ دندان میکشید، آنها را از خانه خود دور میکنید و مدتی زمان میبرد تا دوباره گرد هم جمع شوند و شروع به رشد و تکثیر مجدد در دندانها کنند. در واقع اهمیتی ندارد که ابتدا نخ دندان بکشید سپس مسواک کنید یا برعکس. حتی لازم نیست این دو کار را همزمان و پشت سر هم انجام دهید. مادامی که غذاهای مناسب مصرف میکنید، دو بار در روز مسواک بزنید و یک بار نخ دندان بکشید و از ده اشتباه رایج در نخ دندان کشیدن اجتناب کنید تا مشکلی برای دندانهایتان پیش نیاید.

دسته بندی ها
مقالات