کشیدن دندان عقل

کشیدن دندان عقل

در بسیاری از افراد به دلیل کوچک بودن فک، دندان عقل دردسر ساز خواهد بود. دلیل این مشکل در دندان های عقل نبودن فضای کافی برای رشد دندان عقل و یا رشد دندان در زاویه نامناسب است. به همین دلیل در صورتی که فرد با هر کدام از این مشکلات مواجه بود، پیشنهاد به کشیدن دندان عقل شود.

کشیدن دندان عقل

در حدود ۲۰% از افراد که فضای کافی در فک آن ها وجود دارد، دندان عقل جای کافی برای رشد دارد. بنابراین نیازی به کشیدن دندان عقل مشاهده نمیشود. فرد میتواند در صورتیکه دندان عقل با زاویه مناسب رشد کرده باشد مانند سایر دندان های خود از آن استفاده کند.

در برخی مواقع دندان عقل خارج از آرک دندانی یا با زاویه های بد رشد میکند . به خاطر عدم وجود فضای کافی در آمدن آنها سخت است. در این مواقع دندان پزشک و بیمار با کمک هم تصمیم به نگه داشتن یا حذف دندان میگیرند.

به هم ریختگی و کیست دندان

در برخی مواقع دندان عقل از لثه خارج نمیشود، که معمولا باعث میشود به دندان های جلو اسیب وارد شود. حتی ممکن است باعث ایجاد فضای کیستیک شود و مشکلات استخوانی برای بیمار ایجاد کند. به طور آکادمیک پیشنهاد برای دندانهای عقلی که از لثه خارج نمیشوند، حذف آن دندان است.

اگرچه این قضیه میتواند خیلی ساده و در برخی مواقع بسیار پیچیده باشد. در صورتیکه دندان عقل شما از لثه بیرون آمده باشد و در آرک دندانی قرار داشته باشد، با یک جراحی بسیار ساده دندان عقل کشیده میشود. ولی در صورتیکه دندان عقل نهفته باشد یا نزدیک به عصب باشد کشیدن دندان عقل متفاوت خواهد بود.

همچنید این مسئله میتواند در برخی مواقع خیلی ساده و در برخی مواقع بسیار پیچیده باشد.
برای موارد پیشرفته بجز عکس OPG نیاز به سی تی اسکن دندانی و CBCT است. که وضعیت دقیق دندان عقل مشخص شود و نزدیک بودن دندان به عصب تشخیص داده شود.

مراقبت های لازم:

در صورتیکه دندان عقل شما خیلی ساده کشیده شده باشد، لازم نیست نکته خاصی رعایت شود و میتوانید همان نکاتی که پس از کشیدن دندان های معمولی رعایت میکردید را در نظر بگیرید.
اما در صورتیکه دندان عقل با جراحی و پیچیدگی خاصی کشیده شده باشد، باید تمامی نکات پس از انجام یک جراحی را برای دندان عقل خود نیز رعایت کنید.

دسته بندی ها
آموزش مقالات