نمونه ارتودنسی ثابت شماره 78

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 78

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 78


ارتودنسی بدون کشیدن دندان
طول درمان: ۱۷ ماه

000