نمونه ارتودنسی ثابت شماره 97

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 97

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 97

اصلاح مشکل کلاس II فکی و دندانی (عقب بودن فک پایین) با استفاده از دستگاه فانکشنال ثابت SUS2 ‌در ۲۱ ماه

Correction of a skeletal and dental class II patient using fixed functional appliance (SUS2)
Duration: 21 months

000