نمونه ارتودنسی ثابت شماره 123

درمان ارتودنسی بیمار با نهفتگی دو طرفه دندان های کانین (نیش) بالا
طول درمان: ۲۹ ماه

‏Orthodontic treatment of a patient with bilateral impaction of maxillary canines
‏Duration:29 months