نمونه ارتودنسی ثابت شماره 124

اصلاح رابطه کلاس II با استفاده از دستگاه فانکشنال ثابت

Correction of class II relationship using fixed functional appliance (SUS2)