نمونه ارتودنسی ثابت شماره 54

درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان و جراحی در بیمار با اپن بایت قدامی (باز بودن بین دندان های بالا و پایین)
طول درمان: ۱۹ ماه

‏Non extraction and nonsurgical closure of anterior openbite with fixed orthodontic treatment duration: 19 months