نمونه ارتودنسی ثابت شماره 98

اصلاح تنگی فک بالا با استفاده از دستگاه هایرکس ( گسترش دهنده ثابت کامی ) و انجام درمان ارتودنسی با کشیدن چهار دندان جهت اصلاح نامرتبی و بیرون زدگی دندان های فک بالا و پایین
طول درمان:۲۳ ماه

‏ Correction of upper jaw constriction using hyrax and extraction of 4 first premolars followed by fixed orthodontic treatment
‏Duration: 24 months