درمان ارتودنسی بیمار با سابقه ضربه به ناحیه قدامی فک بالا

درمان ارتودنسی بیمار با سابقه ضربه به ناحیه قدامی فک بالا و از دست دادن دندان

درمان ارتودنسی بیمار با سابقه ضربه به ناحیه قدامی فک بالا و از دست دادن دندان درمان ارتودنسی بیمارانی که در گذشته ضربه‌ای به ناحیه قدامی فک بالا در خود داشته‌اند و دندانی را از دست داده‌اند، ممکن است با چالش‌هایی همراه باشد. در این شرایط، ممکن است برای ارتودنسی بیمار، نیاز به ایمپلنت داشته […]