درمان های ترکیبی ارتودنسی و جراحی

ارتودنسی و جراحی

درمان های ترکیبی ارتودنسی و جراحی

این نوع درمان ها جهت اصلاح ناهنجاری های با شدت متوسط و شدید فکین و در افراد بالغ (معمولا بعد از 18 سالکی) انجام می گردد.

درمان های ترکیبی ارتودنسی و جراحی

درمان های ترکیبی ارتودنسی و جراحی

برای بیماری كه مشكلات ارتودنسی وی به قدری شدید است كه ارتوپدی فک یا ارتودنسی ثابت معمول توسط متخصص ارتودنسی به تنهایی درمان های مناسبی نیستند ،جراحی ارتوگناتیک اولین و بهترین گزینه ی درمانی می باشد .