عوامل موثر در مدت زمان ارتودنسی دندان

عوامل موثر در مدت زمان ارتودنسی دندان ارتودنسی برای هر بیمار متفاوت عمل می کند زیرا دهان هر نفر منحصر به فرد است. با اینکه نمی توان به طور قطع مدت زمان ارتودنسی دندان را مشخص کرد اما می توان به عواملی که نقش مهمی در تعیین این زمان دارند، اشاره کرد.