مشکلات قابل حل با ارتودنسی کدامند؟

مشکلات قابل حل با ارتودنسی کدامند؟

در این مقاله به تعدادی از مشکلات قابل حل با ارتودنسی اشاره می شود. شایع ترین مشکلات قابل حل با ارتودنسی ، مال اکلوژن (malocclusion) یا مشکلات بایت است که اغلب مشکلی ژنتیکی می باشد.