عوارض های مکیدن انگشت برای بچه ها

عوارض های مکیدن انگشت برای بچه ها

مکیدن انگشت در خیلی از کودکان دیده می شود . مکیدن انگشت دارای عوارض بعدی خودش می باشد.مکیدن انگشت می‌تواند منجر به ایجاد برخی تغییرات دندانی و فکی شود.