آموزش استفاده از الاستیک‌های ارتودنسی

آموزش استفاده از الاستیک‌های ارتودنسی
مدیر

آموزش استفاده از الاستیک‌های ارتودنسی

الاستیک (کش) ارتودنسی ازجمله مواردی می‌باشد که در طول دوره درمان ممکن است توسط ارتودنتیست شما جهت ایجاد حرکت‌های خاص دندانی و تنظیم رابطه دندان‌های دو فک استفاده می‌گردد.

نکته مهم در استفاده کش ها رعایت دقیق مدت‌زمان تجویزشده ارتودنتیست جهت اثربخشی می‌باشد به‌گونه‌ای که استفاده در زمان‌های کمتر منجر به اثربخشی مناسب نمی‌گردد.

این الاستیک به دلیل وجود آنزیم‌های بزاق به‌مرورزمان نیروی خود را از دست می‌دهند بنابراین لازم است به‌صورت معمول هر 24 یک‌بار تعویض شوند. جهت قرار دهی آنها می‌توان از انگشتان دست، موچین یا قلاب‌های مخصوص الاستیک استفاده کرد.