ارتودنسی دندانها به دلایل روانشناسی

بیش از 85 درصد از افرادی که دندانهایشان را صاف و مرتب میکنند، دلایل روانشناسی – اجتماعی دارند.

یک ارزیابی از متخصصان ارتودنسی و کارکنان بالینی آنها نشان داد چه چیزی افراد را به ارتودنسی دندانها تشویق میکند. نتایج این نظر سنجی که سپتامبر 2015 منتشر شد نشان میدهد اکثر افراد به خاطر شرایط روانشناسی اجتماعی مثل افزایش اعتماد به نفس، اقدام به مرتب کردن دندانهای خود میکنند.

دورنمای شغلی نیز یکی دیگر از انگیزه های مهم برای افراد بود، همچنین یک واقعه مشخص قریب الوقوع در این افراد عمدتا ازدواج بود در حالی که عده ای دیگر به دنبال درمان برای بهبود روابط فردی یا دورنمای ازدواج بودند.

برای این نظر سنجی و ارزیابی از متخصصان ارتودنسی اعضای گروه ارتودنسی نامرئی ” The Invisible Orthodontic Group ” که یک شبکه مستقل بزرگ متشکل از 20 متخصص ارتودنسی در انگلستان است، سوال شد. این متخصصان اظهار داشتند که دلیل اصلی اکثریت بیمارانشان (بیش از 85 درصد) برای مرتب کردن دندانها، مسائل روانشناسی – اجتماعی بود.

از این افراد 42 درصد میخواستند اعتماد به نفس خود را افزایش دهند و بر خجالت و کمرویی خود غلبه کنند. تقریبا 50 درصد از بیماران امیداور بودند بتوانند در عکسها بیشتر لبخند بزنند و 9 درصد میخواستند بدون این که لازم باشد دستشان را جلوی دهانشان بگیرند، لبخند بزنند.

3 درصد از افراد نیز اضطراب داشتند و بیان میکردند درمانشان به خاطر مشکلات مربوط به قلدری و آزار و اذیت دیگران بوده است. دورنمای شغلی فاکتور انگیزاننده مهم دیگر بود که افراد بزرگسال را به درمان ارتودنسی میکشاند.

از افرادی که به همین دلیل به دنبال درمان ارتودنسی بودند، 41 درصد میخواستند در محیط کاری و حرفه ای جدی تر گرفته شوند و 36 درصد میخواستند در اتاق هیئت رئیسه یا در پرزنتیشن ها بهتر عمل کنند. یک پنجم از افرادی که به دنبال درمان ارتودنسی بودند امید داشتند که اصلاح لبخند به آنها کمک کند شغل جدیدی به دست آورند.

دلایل شخصی

دلایل شخصی نیز علت عمده دیگری برای درمان ارتودنسی در افراد بود. از میان افرادی که به این علت میخواستند دندانهایشان را مرتب کنند، 73 درصد امیدوار بودند احتمال جذاب بودن برای فرد مورد نظرشان افزایش پیدا کند. 22 درصد امیدوار بودند که بتوانند پس از جدایی یا به هم خوردن رابطه، دوست یا همسر جدید پیدا کنند.

با در نظر گرفته شمار روز افزون و قابل توجه رسانه های اجتماعی، 8 درصد امیدوارد بودند احتمال جذب همسر از طریق برخی سایتهای اجتماعی که فرد کاملا بر اساس ظاهر قضاوت میشود، با درمان ارتودنسی افزایش یابد. از این دسته افراد، مشخصه ای که به عنوان محرک و انگیزاننده برای درمان ارتودنسی بود، 100 درصد امید به بهبود لبخند جهت ازدواجی در آینده نزدیک بود.

با درک عمیقتر از انگیزه هایی که افراد بزرگسال را به درمان ارتودنسی میکشاند، متخصصان ارتودنسی میتوانند برنامه های درمانی طراحی کنند که ترس، تمایلات، اهداف زمانی و موانع احتمالی را در نظر گرفته و توصیه های درمانی برای تامین آنها ارائه کند.

همان طور که از نام آن پیدا است، گروه ارتودنسی نامرئی (The Invisible Orthodontic Group) که در این تحقیقات شرکت کرده بودند، در ارائه گزینه های درمان ارتودنسی نامرئی مانند اینویزالاین یا براکت زبانی )در سطح داخلی دندانها) تخصص دارند بنابراین این امکان وجود دارد که بدون این که دیگران بفهمند، فرد درمان خود را انجام دهد.

برچسب ها
# ارتودنسی
دسته بندی ها
مقالات