خلاصه یک درمان ارتودنسی

خلاصه یک درمان ارتودنسی

خلاصه یک درمان ارتودنسی : در کلینیک تخصصی ارتودنسی دکتر بنی اسد مشاوره اول شما  جهت تشخیص مراحل ارتودنسی رایگان است، در این جلسه متخصص ارتودنسی به معاینه دندان ها، فک، لثه، ساختار استخوانی و ارزیابی سلامت کلی دندان ها می پردازد. همچنین پزشک تشخیص خواهد داد که آیا نیاز به انجام ارتودنسی می باشد یا خیر؟ و در صورت نیاز به انجام ارتودنسی، طول درمان ارتودنسی و راه های مختلف انجام درمان ارتودنسی بررسی خواهد شد. همچنین هزینه درمان ارتودنسی  شما برآورد و اعلام خواهد شد

شروع درمان

وارد مرحله رکورد تشخیصی می شود که شامل موارد زیر است:

  1.  قالب گیری دندان ها
  2.  انجام رادیوگرافی سر و صورت
  3.  گرفتن عکس Digital از فکین و صورت

 

مسئولیت بیمار طی مراحل درمان ارتودنسی

از بیمار این انتظار می رود که طی مراحل درمان ارتودنسی با پشتکار و نظم روند درمان را پی گیری کند و مواردی را که متخصص ارتودنسی معالج به او گوشزد می کند به دقت رعایت کند. اگر می خواهید بهترین نتیجه را از درمان ارتودنسی خود بگیرید موارد زیر را رعایت کنید:

  • مراجعه منظم طبق زمانبندی ارائه شده توسط ارتودنتیست
  • رعایت بهداشت دهان و دندان به خصوص در طول شب
  • مراقبت و نگهداری صحیح از ارتودنسی
دسته بندی ها
بهداشتی ویدئوها