درمان ارتودنسی بیمار با سابقه ضربه به ناحیه قدامی فک بالا و از دست دادن دندان

درمان ارتودنسی بیمار با سابقه ضربه به ناحیه قدامی فک بالا و از دست دادن دندان
مدیر

درمان ارتودنسی بیمار با سابقه ضربه به ناحیه قدامی فک بالا و از دست دادن دندان

توضیحات دکتر بنی اسد را در رابطه با درمان این بیمار در این ویدیو بشنوید.