دوره تکامل دندانی از حین تولد تا 18 سالگی

دوره تکامل دندانی از حین تولد تا 18 سالگی

دوره تکامل دندانی

1. به طور کلی از لحاظ سن دندانی سه دوره وجود دارد ، یک دوره دندان های شیری که از رویش اولین دندان شیری در حدود شش ماهگی شروع شده و تا حدود شش سالگی ادمه دارد .
2. دوره دندان مختلف که از افتادن اولین دندان شیری ( که به طور معمول از دندان قدامی پایین می باشد ) و رویش اولین دندان دائمی جایگزین شروع شده و افتادن آخرین دندان شیری ( دندان آسیای دوم شیری ) پایان می یابد .
3. دوره دندان دائم: در این دوره که معمولا از سنین دوازده سالگی آغاز می شود در هر ربع فک هفت دندان وجود دارد و با رویش دندان های آسیای بزرگ سوم ( عقل ) در هر ربع فک تکمیل می شود .

از حدود 6 ماهگی كه اولين دندان شيری در دهان نوزاد رويش می یابد تا سن 6 سالگی كه اولين دندان دائمی در دهان مي رويد، دوره دندانی شيری نام دارد.

دندان های شيری معمولاً از شش ماهگی شروع به رويش می کنند و تا سن دو و نيم سالگی تكميل می شوند. البته زودتر در آمدن و يا تاخير در رويش به مدت چند ماه طبيعی است. ولی اگر اين تاخير به بيش از 9 ماه طول بکشد، بايد به دندانپزشك مراجعه نمود.

تعداد دندان های شيری 20 عدد است يعنی كودك در هر فك ده دندان دارد و اين ده دندان در دو نيمه راست و چپ به صورت قرينه قرار دارد.

روند رشد دندان های شیری:

  1. دندان های پیشین فک پایین
  2. دندان های پیشین فک بالا
  3. دندان های کناری بالا
  4. دندان های کناری پایین
  5. دندان های آسیای بالایی
  6. دندان های آسیای پایین
  7. دندان های نیش بالایی
  8. دندان های نیش پایینی
  9. دندان های آسیای ثانویه در فک پایین
  10.  دندان های آسیای ثانویه در فک بالا

دوره رویش دندان های دائمی

در دوره تکامل دندانی روند رویش دندان های دائمی از شش سالگی شروع می شود و تا دوازه سالگی ادامه پیدا می کند. در سن دوازده سالگی 28 دندان دائمی در دهان ظاهر شده اند. پس از چند سال وقفه مجددا آرواره ها شاهد ظهور چهار دندان به نام دندان عقل در خود خواهند شد. در نهایت در سنین 17 الی 23 سالگی هر فرد در دهان خود 32 دندان دارد.