ناهنجاری مال اکلوژن کلاس 3 و درمان آن با ارتودنسی

ناهنجاری مال اکلوژن کلاس 3 و درمان آن با ارتودنسی
مدیر
مال اکلوژن کلاس 3

ناهنجاری مال اکلوژن کلاس 3 و درمان آن با ارتودنسی

در حالت معمول فک بالا و دندان های قدامی فک بالا دو تا سه میلی میتر جلوتر از دندان های پایین قرار می گیرند در صورتی که دندان فک پایین نسبت به بالا جلوتر قرار بگیرد به این ناهنجاری مشکل کلاس III گفته می شود که علت آن می تواند جلو یابزرگ بودن فک پایین ، عقب بودن فک بالا یا ترکیبی از هردو انها باشد .