کراس بایت

ناهنجاری کراس بایت خلفی و درمان آن با ارتودنسی

کراس بایت چیست؟

وضعیت دندان ها در شرایط نرمال، به این صورت است که نزدیک به 2 تا 3 میلیمتر از دندان های فک پایین توسط دندان های قدامی فک بالا پوشش داده شده است، اما اگر این ماجرا بر عکس باشد و دندان های پایین از دندان های بالا جلوتر قرار گرفته باشند، در این صورت فرد دچار کراس بایت است. درمان این ناهنجاری بسیار مهم است، زیرا در صورت عدم درمان، ناهنجاری کلاس سه اسکلتال نیز ایجاد می شود که نیاز به جراحی دارد.

در حالت معمول در هنگام بسته بودن فکین دندان های خلفی بالا دو تا سه میلی میتر خارج تر از دندان های خلفی پایین قرار می گیرند .

علل ایجاد کراس بایت

مهمترین دلیل ایجاد کراس بایت، عوامل ارثی می باشد اما موارد دیگری هم در ایجاد این مال اکلوژن نقش دارند که در زیر به آن ها اشاره شده است:

رویش غیر طبیعی دندان ها

به طور معمول در همه افراد ابتدا دندان های شیری رشد کرده و پس از آن، دندان های دائمی جایگزین آن ها می شوند. با این حال گاهی اوقات ممکن است که قبل از افتادن دندان شیری، دندان دائمی جوانه بزند. در این صورت هماهنگی بین دندان های بالا و پایین از دست می رود و دندان ها هم راستا نخواهند بود.

مکیدن انگشت شست

در صورتی که کودک بیش از حد و زمان معقول، عادت مکیدن انگشت خود را ترک نکند، احتمال دارد با کاهش پهنای سقف دهان، موقعیت رشد فک و دندان ها دچار مشکل شده و کراس بایت به وجود آید.

تنفس دهانی

در زمان تنفس از راه بینی، به طور معمول زبان در حال استراحت است و فشاری به کام دهان وارد نمی شود، اما اگر به جای تنفس از بینی، تنفس از راه دهانی صورت گیرد، با متورم شدن لوزه ها، زبان تحریک شده و به سقف دهان فشار وارد می کند که در نهایت می تواند منجر به کراس بایت شود.

در صورت تنگی فک بالا و قوس دندانی بالا دندانهای بالا مطابق ویدئو نسبت به دندان های پایین داخل قرار می گیرند که به این حالت کراس بایت خلفی فته می باشد که از موارد اورژانس درمان های ارتودنسی در هر سنی کودکی می باشد .