نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۵

قبل و بعد ارتودنسی - نمونه ارتودنسی ثابت شماره 5

قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره ۵

ارتودنسی ثابت با براکت فلزی در بیماری با نامرتبی دندان ها بالا و پایین بدون کشیدن دندان و ایجاد قوس لبخند ایده آل.

طول درمان:۱۷ ماه

000