نمونه ارتودنسی ثابت شماره 110

انجام درمان ارتودنسی مجدد در بیماری که به دلیل کشیدن یک طرفه دندان پرمولر اول سمت چپ بالا دچار انحراف میدلاین بالا به سمت چپ شده بود با استفاده از مینی اسکرو جهت حرکت مزیالی سمت چپ بالا و اصلاح میدلاین بالا.
طول درمان:۲۴ ماه


‏TAD assisted upper midline correction with mesial movement of upper left buccal segment in a patient which was previously treated with unnecessary extraction of upper left 1st premolar.
‏Duration:24 months