نمونه ارتودنسی ثابت شماره 114

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 114

درمان ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان در یک کیس بینابینی از لحاظ طرح درمان کشیدن یا نکشیدن. نظرتون راجع به نتیجه درمان چیه؟


Fixed non-extraction treatment in a borderline case. What do you think about the results?

 

000