نمونه ارتودنسی ثابت شماره 52

درمان ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان در بیمار ۱۵ ساله با نامرتبی و کراس بایت یک طرفه در ناحیه پرمولر و کانین سمت چپ پایین
طول درمان: ۲۶ ماه

Fixed non extraction orthodontic treatment in a 15 yrs old patient with localized crowding and unilateral crossbite in lower left canine and premolar segment
Treatment duration: 26 months