نمونه ارتودنسی ثابت شماره 53

درمان ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان در بیمار با دندان کانین نهفته بالا سمت چپ و کراس بایت دندانهای کانین سمت راست طول درمان: ۲۸ ماه

‏Non extraction fixed orthodontic treatment in a patient with impacted upper left canine and crossbite in right canine region ‏
duration:28 months