نمونه ارتودنسی ثابت شماره 57

درمان ارتودنسي ثابت در بيمار با بيرون زدگي لب بالا و دندان هاي قدامي فك بالا و اصلاح طرح لبخند با كشيدن دو دندان پرمولر اول بالا
طول درمان: 18 ماه

‏Fixed orthodontic treatment with extraction of upper first premolars to correct upper incisors and lip protrusion and creation of a consonant smile arc
‏Duration :18 months