نمونه ارتودنسی ثابت شماره 70

درمان ارتودنسی ثابت در بیمار با نا مرتبی شدید دندان های دو فک و اصلاح قوس لبخند بدون کشیدن دندان
طول درمان:۲۴ ماه

‏Fixed orthodontic treatment in a patient with sever crowding in upper and lower arches and correction of smile arc without extraction
‏Duration: 24 months