نمونه ارتودنسی ثابت شماره 71

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 71

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 71

درمان بیمار با مشکل کلاس سه دندانی (جلو بودن دندان های پایین، تنگی شدید قوس ماگزیلا و نا منظمی شدید دندان های بالا و پایین با دستگاه هایرکس ( باز کننده فک بالا) و درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک اول
طول درمان:19 ماه‏Treatment of a dental class III case with severe constriction of maxillary arch and crowding in upper and lower arches using hyrax appliance followed with fixed orthodontics and extraction of 1st premolars ‏Duration: 19 months
‌‌

000