نمونه ارتودنسی ثابت شماره 72

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 72

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 72

درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان در بیمار بدون فضا جهت رویش دندان نیش دائمی سمت راست پایین
طول درمان: ۲۵ ماه
‌‌‌
‏Non extraction treatment in a patient with no space for eruption of lower right canine.
‏Duration:25 months

‌‌‌

000