نمونه ارتودنسی ثابت شماره 74

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 74

نمونه ارتودنسی ثابت شماره 74

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان پره مولر اول جهت اصلاح نا مرتبی شدید قوس دندانی بالا و پایین و عدم تطابق خط وسط دندانی

‏Fixed orthodontic treatment for correction of sever upper and lower arch crowding and midline discrepancy with extraction of upper and lower first premolars

000