قبل و بعد ارتودنسی – نمونه ارتودنسی ثابت شماره 1

بیمار به دلیل نامرتبی دندان ها و عدم وجود فضا جهت رویش دندان های کانین ( نیش ) مراجعه نمود .

سن حین شروع درمان: ۱۳ سال
طول درمان: ۲۲ ماه
درمان : #ارتودنسی_ثابت همراه با کشیدن ۴ دندان پره مولر اول