نمونه ارتودنسی ثابت شماره 101

ار با مشکل عقب بودن فک بالا و بیرونزدگی فک پایین. همانگونه که در تصاویر مشخص است جهت آماده سازی ارتودنسی پیش از جراحی دو دندان آسیای کوچک فک بالا بیمار کشیده شده و مشکل دندانی پیش از انجام جراحی فک تشدید شده است.

مجموع طول درمان علی رغم وجود پاندمی کرونا شامل ارتودنسی پیش از جراحی ، جراحی و ارتودنسی پس از جراحی :۲۴ ماه

با تشکر فراوان از جراحی دقیق و بی نقص همکار جراح فک و صورت عزیز جناب آقای دکتر محمدرضا سلیمانپور

Combined orthodontic and surgical treatment in a patient with skeletal Class III relationship with maxillary deficiency and mandibular prognathism. Presurgical orthodontic treatment was performed with extraction of two upper premolars to exacerbate the dental problem before orthognathic surgery.
Duration :24 months

My sincere gratitude to my dear OMFS colleague Dr. MohammadReza Soleimanpour for his perfect surgical treatment.