نمونه ارتودنسی ثابت شماره 104

در بسیاری از موارد در بیمارانی که دچار مشکلات لثه و بافت های ساپورت کننده دندان می باشند انجام درمان ارتودنسی با برقراری تماس های اکلوزالی مناسب و ایده آل و حذف تماس های آسیب زننده دندان های فک مقابل و بافت های اطراف، علاوه بر ایجاد نمای لبخند زیبا کمک شایانی به بهبود وضعیت سلامت لثه و دندان نموده و بقای طولانی مدت دندان را تضمین می کند.

بیمار ارائه شده پیش از آغاز درمان ارتودنسی به دلیل راهنمایی غلط صورت گرفته ترس از دست دادن دندان خود را داشت که پس از بررسی سلامت دندان ، انجام پیوند لثه در ناحیه و حرکت دندان به موقعیت مناسب به وسیله درمان ارتودنسی بهبود قابل ملاحظه وضعیت دندان ها ایجاد شد.
طول درمان : 26 ماه

Orthodontic treatment in a patient with compromised periodontal condition in lower arch due to large tongue and previous loss of lower first molars. the patient was rejected to be treated and was concerned that she might lose her lower first incisors. she recieved a free gingival graft prior to orthodontic treatment and was treated in both jaws to achieve a non-traumatic ideal mutually protected occlusion. note the improved periodontal condition of lower right central incisor.

Duration: 26 months