نمونه ارتودنسی ثابت شماره 105

اصلاح اپن بایت قدامی و طرفی (باز بودن فاصله عمودی بین دندان ها) که از دندان های آسیاب بزرگ هر دو فک ایجاد شده است با ارتودنسی ثابت دو فک و بدون جراحی فک و کشیدن دندان.

شاید مهمترین بخش در موفقیت آمیز بودن درمان ارتودنسی تشخیص دقیق مشکل و ارائه طرح درمان مناسب جهت اصلاح آن می باشد. با تشکر از همکار عزیز دکتر امیرحسین مهرانفرد بابت ترمیم کامپوزیت دندان های لترال بالا جهت اصلاح سایز دندان ها.
طول درمان:۲۰ ماه

Non surgical and non-extraction correction of a bilateral and anterior openbite started from upper 1st molars. It is important to note that the most essential part of orthodontic treatment is to distinguish the problem and be creative and efficient enough to solve it skillfully. my special thanks to my dear colleague @dr_amirhossein_mehranfard
Duration: 20 months