نمونه ارتودنسی ثابت شماره 109

گاهی می شه با یه درمان ساده خیلی عالی تغییر کرد…..سن برای انجام درمان ارتودنسی یه محدودیت نیست.

‏Age is not a limit……sometimes a simple treatment can make a big difference