نمونه ارتودنسی ثابت شماره 112

شاید در اولین نگاه، درمان این بیمار که پس از دوره بلوغ با مشکل کلاس II اسکلتی (عقب بودن نسبتا شدید فک پایین) مراجعه نموده بود شامل انجام درمان جراحی فک جهت اصلاح عقب بودن فک پایین باشد ولی درمان طرح ریزی شده شامل درمان ارتونسی ثابت به همراه دستگاه فانکشنال ثابت (جهت کمی حرکت فک پایین به سمت جلو و اصلاح موقعیت دندان ها) بود. به اصلاح قابل ملاحظه و مطلوب موقعیت فک پایین، شیب دندان های قدامی بالا و قوس لبخند ایده آل توجه فرمایید. در گروهی از بیماران با شدت خفیف تا متوسط مشکلات اسکلتی به شرط انتخاب صحیح بیمار و روش درمان امکان انجام درمان بدون جراحی فک وجود دارد.
طول درمان: 34 ماه


Maybe, at the first glance , the recommended treatment option for this postpubertal skeletal class II patient would be orthognathic surgery to correct relatively severe mandibular deficiency. But a non-surgical fixed orthodontic treatment using fixed functional appliance (SUS2) was performed. note the favorable correction of lower jaw position , upper incisor`s inclination and ideal smile arc. It might be possible to treat some mild to moderate skeletal patients non-surgically provided that you choose the correct patient and treatment method.
Treatment duration: 34 months