نمونه ارتودنسی ثابت شماره 114

درمان ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان در یک کیس بینابینی از لحاظ طرح درمان کشیدن یا نکشیدن. نظرتون راجع به نتیجه درمان چیه؟


Fixed non-extraction treatment in a borderline case. What do you think about the results?