نمونه ارتودنسی ثابت شماره 118

درمان ارتودنسی + جراحی افزایش عرض قوس فک بالا در بیمار با تنگی شدید قوس فک بالا و اپن بایت قدامی طی 24 ماه.

با تشکر از همکار جراح فک و صورت @dr.Dalband بابت جراحی افزایش قوس فک بالا (SARPE) عالی.

تشکر از @dr_amirhossein_mehranfard بابت درمان زیبایی دندان های پیشین کناری.

‏Orthodontic treatment + SARPE procedure in a patient with severe maxillary constriction and anterior open bite in 24 months