نمونه ارتودنسی ثابت شماره 119

اصلاح تنگی شدید قوس فک بالا با استفاده از دستگاه گسترش دهنده کامی ثابت و درمان ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان طی 24 ماه

تشکر ویژه از @dr.meyari بابت ترمیم و بازسازی عالی دندانهای لترال بالا با کامپوزیت

‏Correction of severe maxillary constriction using Hyrax and non-extraction fixed orthodontic treatment in 24 months
‏Special thanks to @dr.meyari for perfect composite build up of upper lateral incisors.